Ta strona powstała dla zaopatrzeniowców, którzy mają problem ze znalezieniem materiału ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, żaroodpornej oraz stopów niklu i tytanu. Stronę odwiedza dziennie kilka tysięcy osób a co ważne trafiają tutaj osoby zainteresowane tematem. Mile widziane są komentarze pod postami.

SZUKASZ MATERIAŁU DO ZAKUPU?, CHCESZ WIEDZIEĆ ILE KOSZTUJE BLACHA NIERDZEWNA?, ILE PRĘT? ITP. - WYŚLIJ ZAPYTANIE

jaroslaw.fajfer@hempel-metals.com lub zadzwoń na numer 515-223-796

hsm

hsm

czwartek, 18 grudnia 2014

Instalacje odsiarczania spalin

Reakcje: 
Ostatnio w Polsce  liczba  instalacji odsiarczania spalin  nieustannie wzrasta. Stosowane są procesy absorpcji i adsorpcji, zwykle połączone reakcją chemiczną. Liczne proponowane procesy dzieli się m.in. na 3 klasy, zależnie od sposobu postępowania z produktami, wytwarzanymi w instalacji odsiarczania. Wyodrębnia się metody:
odpadowe – w których produkty reakcji SO2 z absorbentem lub adsorbentem są składowane (np. w wyrobiskach) lub odprowadzane do środowiska (np. do morza),
półodpadowe – w których są otrzymywane produkty, które mogą być wykorzystane lub składowane, przy czym składowanie nie stwarza zagrożeń dla środowiska,
bezodpadowe – w których sorbenty są regenerowane i zawracane do procesu, a odzyskany dwutlenek siarki jest poddawany konwersji na produkty użyteczne (np. kwas siarkowy, siarka elementarna).


W procesach należących do każdej z tych grup wyodrębnia się metody mokre (absorpcja z reakcją chemiczną), suche (adsorpcja z reakcją chemiczną) i półsuche. Stosowanie metod mokrych ma najdłuższą historię i wciąż są bardzo popularne. Ich technologia, w tym konstrukcja absorberów, jest dobrze opanowana, jednak wciąż poszukiwane są nowe rozwiązania konstrukcyjne, np. polegające na doprowadzaniu do czołowego zderzenia strumieni gazu zawierających kropelki absorbentu. Problemy stwarza korozja aparatury w przypadku obecności chlorków. W związku z tym potrzebne są odpowiednie materiały. Są to wysokostopowe materiały dostępne w firmie Hempel Special Metals.
Należa do nich:
Alloy 31
Alloy 59
Alloy 601

Kontakt w sprawie zakupu tel. 515 223 796


źródło: wikipedia

1 komentarz:

  1. Dobrze jest jeżeli te elemnty odsiarczania spalin wykonane są z materiałów nierdzewnych

    OdpowiedzUsuń

Proszę o komentarz - preferowany użytkownik z kontem Google